Geschiedenis

Geschiedenis

Volgens de allereerste archieven van de harmonie lezen we dat er reeds in 1907 het idee bestond om een muziekmaatschappij in het leven te roepen. Toch was het pas in september 1909 dat er overgegaan werd tot de stichting van de “Katholieke fanfare Deugd en Vlijt”.


In de beginjaren was het optreden vooral toegespitst naar het opluisteren van processies in de gemeente.


Het was Graaf De Buisseret die in 1913 de eerste vlag schonk. Ondertussen was ook voldoende gerepeteerd en durfde men het aan om een concert te spelen op een tentoonstelling in Gent.


Wereld oorlog 1 kwam roet in het eten gooien en om de leden samen te houden werd overgeschakeld naar toneel.


Na de oorlog werd de draad terug opgenomen en kende de fanfare een periode van grote bloei. Allerhande festivals, Vlaamse kermissen, plaatselijke feesten en manifestaties verzochten onze medewerking. Klap op de vuurpijl was in 1920, het opluisteren van de wijding van het eerste missieschip voor Congo.


Jan Van Breedam nam in 1932 het dirigeerstokje ter hand en onder zijn impuls werd overgeschakeld van fanfare naar harmonie, wat de mogelijkheden voor zowel de instrumenten als muziekuitvoering verruimde.


Met een groot muziekfestival werd in 1959 het 50-jarig bestaan gevierd. Vanaf dan mocht onze harmonie ook de titel “Koninklijke Maatschappij” voeren.


Na 30 jaar werd in 1963 Jan Van Breedam als dirigent opgevolgd door Pol Verbeeck, die op zijn beurt, 3 jaar later, opgevolgd werd door Jaak Van der Veken.  Jaak nam het dirigeerstokje maar liefst 44 jaar ter hand.


In 2009 vierde de harmonie haar 100-jarig jubileum met een heus feestjaar.  Het jaar opende met een academische zitting en een tentoonstelling van de geschiedenis van de vereniging.  Tijdens deze zitting werd het boek van 100 jaar Deugd & Vlijt voorgesteld.  Dit werk gemaakt door twee leden, bevat al het beschikbare archiefmateriaal van de volledige geschiedeis.  Er volgde nog een concert van op het kanaal, een feestweekend, en een afsluitend concert op het einde van het jaar.


In september 2010 heeft Jaak Van der Veken zijn afscheid gevierd en de muzikale leiding kortstondig overgedragen aan dirigent Tom De Haes, die echter snel gevraagd werd als directeur van de kunsthumaniora aan het Lemmens-instituut in Leuven.


Eind 2011 heeft Koen Van der Veken tijdelijk de leiding over de harmonie tijdens de zoektocht naar een nieuwe dirigent die de muziekvereniging nieuwe dynamiek en verjonging kan brengen.


Sinds februari 2012 hadden we met Tim De Maeseneer een nieuwe, jonge dirigent gevonden. Ondertussen is ook hij andere horizonten gaan verkennen.


Danny Polfliet, de ervaren dirigent van de voormalige harmonie uit Puurs, heeft het roer overgenomen. Buiten dirigeren geeft hij jonge en oude muzikanten de kans om een instrument aan te leren om later ook de harmonie te kunnen vervoegen.